ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİMİZLE ÇANAKKALE GEZİSİ

‘’Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir.”
Çanakkale ruhu, bizim inanç değerlerimizle yoğrulan milli ruhumuzdur. Kur’an seslerinin, Çanakkale Boğazı’nın yamaçlarında, Gelibolu’nun bayırlarında bir kanlı savaşın nakaratı olduğunu görebilenler ancak o ruhu anlayabilir.
Biz de Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizle birlikte bu manevi duygularla Çanakkale gezimizi gerçekleştirmiş olduk.