HAYAT EVE SIĞAR ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

“Hayat eve sığar dedik” ve ortaokul öğrencilerimiz ile faydalı mikroskobik canlıları araştırırken hamur mayalamayı tecrübe ettik.
Kuşlar ile ilgili bilgi edinip onların dünyasını keşfettik.