EĞİTİM MODELİMİZ

Akademik çalışmalarımızı "Multibem Boğaziçi Eğitim Modelini" kullanarak gerçekleştirmekteyiz.

MULTİBEM; Reggio Emilia, Montessori, Waldorf gibi alternatif eğitim yaklaşımları dikkate alarak adım adım değerler her yerde prensibiyle okul öncesi eğitime farklı bir bakış açısı getirmiştir.

Keşfederek öğrenmenin ön planda olduğu bu program sayesinde çocuğun gözlem kabiliyeti ve derin düşünme yeteneğini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Uygulamalarda zihin haritası yöntemiyle çocuklara kavramsal bir bakış açısı kazandırılırken, 5 duyusunu aktif olarak kullanması sağlanır.

Her çocuk bir bireydir, her çocuğun yetenekleri ve öğrenme hızı farklıdır. Bu nedenle çocuğun

program içeriğindeki evrensel bakış açısı;  dinleyen, soru soran, yorum yapan ve eleştirel düşünebilen, alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmektedir.

Program; çocukların yaprak, dal, tohum, toprak gibi doğal malzemelerle tecrübeler edinebilecekleri, doğaya dokunabilecekleri öğrenme ortamları hazırlamaktadır.

Çocuklarımız doğada yaşadıkları tecrübelerle doğaya saygı duyan, çevresel duyarlılığı gelişmiş, değerlerin her zaman her yerde olduğunu hissedebilen,  araştırmacı ve meraklı bireyler yetiştirebileceğimiz bir eğitim modeli uygulamaktayız.

"Dil" çalışmalarımızla sözcük bilgisi, ses bilgisel farkındalık, yazı farkındalığı ve harf bilgisi alanlarda yaptığımız çalışmalarla erken okuryazarlığı oluşturan alt becerileri geliştirmeye çalışmaktayız. Sınıflarımızda oluşturduğumuz ses köşeleriyle, sesleri görselleştirerek öğrenmeyi eğlenceli hale getirmekteyiz. Bu eğitimi dil kitabı ile desteklerken çalışmalar oyun kartlarına dönüşerek evde aile katılımıyla pekiştirilir.

"Matematik" çalışmalarımızla somut ve doğal materyaller eşliğinde sayı sayma, sayı tanıma, sayı yazma,  örüntü oluşturma, şekil tanıma, kavram tanıma, gruplandırma, eşleştirme, sıralama, renklerin algısı, el göz koordinasyonu grup çalışması, işbirliği ve hareket kabiliyetlerini geliştirmeyi hedeflerken oyun temelli bir yaklaşımla hareket etmekteyiz.

"Dikkat" çalışmalarıyla amaçlanan çocukların anlama, anlamlandırma, farkı fark edebilme, problem çözme, görsel dikkat, hafıza ve sonuca ulaştırma yetilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

’Hayvanlar ve bitkiler" uygulamaları çocukların haftanın teması çevresinde 360 derece dönercesine bir hayvan ve bitkinin etrafında dönerek konuyla alakalı her türlü bilgiyi süzmüş olurlar.  Temalar 2 haftalık bir sürece yayılarak konunun yoğun bir şekilde hissedilmesini ve kavranılmasını sağlar. Her bir konu düşünen, sorgulayan, eğlenerek öğrenen çocuklarla dolu yaşayan eğitim sistemini destekler.  Temalar, fen, matematik ve sanat ağırlıklı çalışmalar ile desteklenir. Çizimler ile birlikte çocukların görsel farkındalıklarının arttırılması ve resim yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenir. Aynı şekilde boyut, sayı, hacim, ağırlık, çalışmaları ile sayısal tecrübeler edinmeleri de amaçlanır.

"Nerede Yaşıyorum?" çalışmaları 5 yaş grubunda içinde yaşadıkları güneş sistemini öğrenip dünya üzerinde bulunan kıtaları ve her kıtayla birlikte bir ülkeyi tanımayla başlar. Atölye projeleri şeklinde gerçekleştirilen uygulamaların asıl hedefi başka kültürleri ve o kültürlere ait farklı yaşam alışkanlıklarını göstermektedir. Program dünya’yı ve Türkiye’yi tanımakla başlayıp tek tek bir kıta, bir ülke şeklinde devam eder.

4 yaş grubunda ise Türkiye bölge bölge tanıtılır. Türkiye’nin tarihi ve turistik dokusuyla birlikte, geleneksel lezzetleri ve Türk halkının genel alışkanlıklarına değinilir. Bölgelerin karakteristik özellikleri, çocuklarla beraber yaparak-yaşayarak felsefesi ile etkinliklerde ele alınır. Yardımcı materyal olarak kullanılan dünya ve Türkiye haritası görsel detaylarından dolayı çocukların genel kültürüne katkı sağlar. Haritalar aynı zamanda hayvan ve bitki flaş kartlarıyla farklı oyun ve uygulamalar şeklinde kullanılır.

3 yaş grubu şehir yapılanmasını, şehirde bulunan yolları, parkları detaylı bir şekilde tanır ve incelerler.

 "Kendim Yapabilirim" uygulamaları çocukların öz bakım becerilerine yardımcı olur. Konular onların hayata geçirebilecekleri bilgilere dair genel bakış açısı ve tecrübe geliştirmeleri üzerine hazırlanmıştır. Sınıf afişleriyle ele alınan konular çocuklara yeni ufuklar açar.

 "Adım Adım Kendim Yapabilirim" uygulamaları günlük hayatta çocukların karşısına çıkan 16 önemli konuyu içermektedir.