PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

ÖĞRENCİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Okul öncesinde öğrenciyi tanımak, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarını keşfetmek ve çocuğu doğru yönlendirmek için ilk etapta öğrenciyi tanıma görüşmeleri düzenlemekteyiz.
 • Oryantasyon süreci ile öğrencilerimizin okula uyum sürecini sağlıklı ve verimli bir biçimde gerçekleştirilen programda her öğrencimizi özel olarak takip etmekteyiz. Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimizi okula alıştırarak, sınıftaki öğrenciler ile kaynaşmasını sağlamaktayız.
 • Psikolojik danışma ve rehberliğin temel işlevlerinden birisi önlemedir. Önleyici rehberlik çalışmalarımızda amaçlarımızdan birisi de öğrencilerimizin duygusal rahatsızlık ve sıkıntılarının tekrarını azaltmak ve duygusal dayanıklılığı arttırmaktır.
 • Derslerimizde öğrencilerimiz ile duygularını ifade etme becerilerinin gelişmesine yardım etmek, duygusal zekâlarını geliştirmek amacıyla ‘Duygu Farkındalığı’ çalışmaları yapmaktayız.
 • Özel bölgelerimiz bilincini oluşturmak amacı ile kukla eşliğinde ‘Beden Farkındalığı’ çalışmaları yapmaktayız.
 • Öğrencilerimizin gelişimsel, eğitimsel ihtiyaçlarını belirlemek üzere test ve envanterler uygulamaktayız. Uygulama sonrasında velilerimize bireyse görüşme saatleri ayarlayıp sonuçları paylaşmaktayız.
 • Yaş seviyelerine göre; dikkat, muhakeme, sayısal zeka, konsantrasyon, görsel hafıza, örüntü kurma, mantık geliştirici etkinlikler uygulamaktayız.
 • Derslerimizde kendilerini ifade etme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek adına destekleyici etkinlikler yapmaktayız.

VELİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Belli periyotlarda velilerimizle çocuk eğitimi, psikolojisi ve gelişimi konularında bültenler paylaşmaktayız.
 •  Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda / velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda randevu yolu ile görüşmeler gerçekleştirilmektedir.
 • Problem yaşanan durumlar tespit edilip, soruna yönelik veli seminerleri gerçekleştirilir.
 • Velilerimize çocukların; bilişsel, duygusal, sosyal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanları hakkında bilgi verilir.
 • Sadece öğrenciler ile değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

SOSYAL BECERİ ÇALIŞMALARI

 • Öğrencilerimiz ile kendini daha iyi ifade edebilme, güvenli davranış geliştirebilme adına bir grup çalışması yapmaktayız.
 • Güvenli davranış, “başkalarını küçük görmeden, onların haklarını yadsımadan kişinin kendi haklarını koruyabilme yolu olarak geliştirilen bir çeşit bireyler arası ilişkiler biçimi” olarak tanımlanır.
 • Kişinin kendini, duygu ve düşüncelerini doğru, kabul edilebilir ve sağlıklı şekilde ifade edebilmesi, güvenli davranış geliştirmesi ile mümkün olabilmektedir. Güvenli davranış, kişilerarası iletişimde kişinin kendini ortaya koyabilen, girişken ve güvenli davranışlarını içerir.
 • Çalışmalarımızı haftanın bir günü  ‘Sosyal Beceri ’ çalışmaları kapsamında uygulamaktayız. Her hafta grubumuzun amaçları ve konusu farklı olmaktadır. İçerik çalışmasını haftalık olarak yaptığımız veli bilgilendirme bültenlerinde yer vermekteyiz.

UYGULANAN TEST VE ENVANTERLER

 • FRANKFURTER DİKKAT TESTİ
 • BİR AİLE ÇİZ TESTİ
 • BİR İNSAN ÇİZ TESTİ
 • GELİŞİM TARAMA TESTİ
 • FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ
 • OKHT (OKULA HAZIRLIK TESTİ)
 • PEABODY (RESİM KELİME TESTİ)

 

   Yayınlanan bültenlerimize ulaşmak için tıklayınız.