YABANCI DİL EĞİTİMİ

Anaokulu İngilizce Programı "Z Kuşağı Çocukları"nın özellikleri ele alınarak okulumuza özgü, dil edinimini esas alan "NAP-Hand in Hand Programme" uygulanmaktadır.

Bu program öğrencilerimizin doğal ortamda ders kitabı kullanmadan, hikâye kitapları ve drama tekniği ile eğlenceli bir şekilde, yaşayarak dili edinmeleri amaçlanır. Dil edinimi sürecinde sınıf öğretmenlerimiz ile ortak temalar benimsenir ve eş zamanlı aktiviteler düzenlenir. Hazırlanan aktiviteler her öğrenme stili için farklılık gösterir.

İşlenen temalar, anaokulu kütüphanemizde bulunan kitaplar ile pekiştirilir.Eğitim-öğretim süreci içerisinde öğrencilerin öğrendiklerinden kesit sunmalarıamacıyla sene sonunda, "Open Day" adıyla öğrencilerimiz tarafından velilerimize örnek ders sunulur.

Anaokulu edinimleri; ilkokulda Cambridge sınavlarına, ortaokulda "Check Point" sınavlarına ve lisede ise "Toefl Ibt" sınavlarına hazırlanmak adına öğrencilerimizin alt yapısını ve dil farkındalığını oluşturur.