Öğrencilerimize, bir üst eğitim programına geçişlerinde gerekli olan akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, fiziksel, zihinsel ve duygusal becerilerini geliştirebilecekleri kapsamlı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Alanında uzman nitelikli ve dinamik eğitim kadrosuyla Bilim Koleji Ortaokulu'nda;

- Matematik Okuryazarlığı

- Fen Okuryazarlığı

- Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

- İletişim ve İşbirliği

- Yaratıcılık ve Yenilikçilik

- Sosyal, Kültürler Arası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk becerileri kazandırılması ilke edinilmiştir.

BAŞARI KOÇLUĞU SİSTEMİ

Başarı Koçu; okulda öğrencinin derslerdeki gelişimini, motivasyonunu, devamını izleyen ve başarısını arttırmasına yardımcı olan, öğretmenleri,  arkadaşları, aile ile ilişkileri ve sosyal yaşantısını tanıyan, öğrencinin gereksinimi olan durumlarda ona destek veren kişidir. Başarı koçları 8. Sınıflara derse giren öğretmenler arasından okul yöneticisinin önerisi ile belirlenir. Özel İstanbul Bilim Ortaokulu’nda 8. Sınıfa gelen her öğrenciye, o yıl derse giren sınav öğretmenlerinden olmasına dikkat edilerek başarı koçu  seçimi yapılır.

Başarı Koçluğu Sistemi'nin Esasları;

Her sınıf düzeyinde uygulanan danışmanlık sisteminde her öğrenci için bir başarı koçu atanır ve her öğrenci için bireysel danışmanlık dosyası düzenlenir. Bilgi akışının sağlıklı olabilmesi için rehber öğretmen ve başarı koçları düzenli olarak bir araya gelip durum değerlendirmesi yaparlar. Rehberlik servisine teslim edilen danışmanlık raporları değerlendirmeler yapıldıktan sonra “Danışmanlık Dosyaları”nda saklanır. Başarı koçu öğrencilerine kişilik gelişiminde etkin rol üstlenerek ortaöğretime geçiş çalışmalarında ilgi, disiplin, planlama, kontrol ve motivasyon desteği sağlar.

Başarı Koçlarının Görevleri;

- Başarı koçu, öğrencilerin okuldaki devamlılık ve akademik başarı durumu ile ilgilenir,

- Başarı koçu, öğrencilerin deneme sonuçlarını karşılaştırmalı olarak inceler ve başarı grafiklerini çıkararak öğrencilerin eksik oldukları konularla ilgili yönlendirmede bulunur,

- Başarı koçu, öğrencilerle ilgili sorunlarda okul yönetimine veya rehber öğretmene bilgi vererek çözüm bulunmasına yardımcı olur,

- Başarı koçu, grubundaki öğrencilerle 15 günde bir belirledikleri gündem doğrultusunda toplanır, bireysel görüşmeler yapar,

- Başarı koçları; Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Rehberlik Birimi Koordinatörlüğü'nün eşgüdümünde ayda bir kez ya da ihtiyaç duyulan diğer zamanlarda bir araya gelerek öğrencileri ve yapılan çalışmaları değerlendirirler,

- Başarı koçu, Rehberlik Birimi ile işbirliği içerisinde (ders çalışma programı, verimli çalışma teknikleri, motivasyon vb.) etkin çalışmalarla öğrencileri destekler,

- Başarı koçu, velilerle ve öğrencilerle yaptıkları görüşmeleri kayıt eder. 15 günde bir veli görüşmesi yaparak raporunu idareye verir. Sorun yaşanan konularda rehber öğretmen ve idareyle iletişime geçer.

Başarı Koçluğu Sistemi'nin Hedefleri;

- Öğrencilerin düzenli çalışmalarını sağlamak için Rehberlik Servisi'nin hazırladığı haftalık çalışma programlarını öğrencilere ulaştırmak,

- Verilen programların haftalık takibini yapmak,

- Öğrencilerle düzenli olarak belirlenen gün ve saatlerde görüşmek,

- Öğrencilerin ders başarılarını ve sınavlardaki netlerini takip etmek,

- Verimli ders çalışmaları için yönlendirmelerde bulunmak,

- Zamanı etkin kullanmayı öğrenmelerini sağlamak,

- Özel problemlerin çözümüne destek vermek,

- Motivasyonu canlı tutmak için Rehberlik Servisi ile işbirliği yapmak,

- Velilerle görüşerek bilgi alış verişi sağlamak.

5. SINIFLAR

Hedefimiz; Dünya dili olan İngilizce'yi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, yabancı kaynakları okuyabilen ve yabancı yayınları takip edebilen, uluslararası sınavlar ( TOEFL- Cambridge) ile yabancı dil seviyeleri kanıtlanan dünya vatandaşı olmaya aday, zamana ayak uyduran ve manevi değerlerini koruyan bireyler yetiştirmektir.

Gelecekteki özel ve mesleki hayatlarında çok dilli olmanın ayrıcalığını yaşatmak amacıyla ikinci yabancı dil olarak öğrencilerimize Almanca ve Arapça dillerini seçmeli olarak sunuyoruz. Öğrendiği dile ait kültürü tanımalarını, dili sadece dilbilgisi kuralları olarak değil, doğal bir iletişim aracı olarak görmelerini hedefliyoruz.

Hazırlık Sınıfı Programı İle İngilizce Öğretiyoruz

5. Sınıflarımızda “Hazırlık Programı” uyguluyoruz. Haftada 15 saat uygulamakta olduğumuz programımızın ders dağılımı; 9 saat “main course” –temel İngilizce edinimi- 9 saat yabancı öğretmen ile konuşma, dinleme becerilerini geliştirme, 2 saat “CLIL” – İngilizce matematik, fen ve sosyal bilimlere giriştir. Amacımız dil öğretmekten çok dil edinimini ( Language Acquisition) doğal yöntem ile sağlamaktır. Bunun yanı sıra kitap okuma alışkanlığına teşvik etmek amaçlı “MyOn” online okuma platformundan öğrencilerimiz her hafta öğrendikleri temaları içeren kitaplar okurlar.

Öğrencilerimizin yabancı dile olan ilgilerini canlı tutmak için yıl içinde Talent Show, Poster Düzenleme, Bilgi Yarışması ve Kapı Süsleme gibi yarışmalar düzenlemekte, çeşitli geziler yapılmakta ve I. Dönemin sonunda üç gün süren “Değerler” temalı “Winter Fest" düzenlenmektedir. Bu festivalin amacı her öğrencimizde eğlenceli etkinliklerle değerlerimiz konusunda farkındalık oluşturmaktadır.

Her hafta sonu öğretilen konulara paralel olarak öğrencilerimize verilen çalışma kağıtları (worksheet) çocuklarımızın kendilerine olan güvenlerini arttırmada yardımcı olurlar.

Sınavlarımız konuşma ve yazılı sınavlar olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve dört beceri üzerinden değerlendirilmektedir. Dönem sonlarında verdiğimiz “dil karneleri” ile öğrencimizin dört beceride gösterdikleri gelişim ayrı ayrı bölümlerde takip edilebilmektedir.

Öğretmenlerimiz kendi yeteneklerinin ve eğitimlerinin yanı sıra sürekliliği sağlamak adına, hizmet içi seminerlere devamlılık gösterirler. Özellikle yabancı öğretmenlerimizin uluslararası geçerliliği olan “CELTA” sertifikası olmasına özen gösteririz. İstanbul Bilim Koleji’nde güncel eğitim yöntemleri ile kendini sürekli geliştirmekte olan, ileri eğitim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde sevgi ve saygıyı temel alan dinamik eğitim kadromuz ile sevginin sihrini kullanarak fark yaratıyoruz.

6., 7. ve 8. SINIF AKADEMİK ÇALIŞMALARI

1- ÖĞRENCİ SORU TAKİP SİSTEMİ

Sistem öğrencilerimizin günlük çözdüğü soru sayısı  7. Sınıflarda sınıf öğretmeni tarafından, 8. Sınıflarda ise başarı koçlarımız tarafından takip edilir. Öğrenciye soru çözme ve yapamadığı soruları sorma alışkanlığı en kısa sürede kazandırılmaya çalışılır. Öğrenciye verilen soru hedefi  periyodik olarak arttırılarak maksimum seviyede soru çözmeleri sağlanır. Bu etkinlik sayesinde 6. ve 7. Sınıf öğrencilerimize 8. Sınıf olmadan soru çözme alışkanlığı edinirler. Öğrenci kapasitesine göre 60 soru-200 soru arasında günlük hedefler verilir. 8. Sınıf öğrencilerimiz  düzenli ve disipli bir şekilde soru çözme alışkanlığı edinerek sınav hazırlık süreci geçirirler.

2- SORU ÇÖZÜM DERSLERİ

Öğrencilerimize test çözme alışkanlığı kazandırmak ve çözemedikleri sorulara cevap bulabilme olanağı tanımak için interaktif sınıf ortamında belli bir plan dahilinde düzenlenen derslerdir. 

3- AKŞAM DESTEK VE PROJE ETÜTLERİ

Öğrencilerimizin tam olarak anlayamadıkları konuları öğretmenlerinden tekrar dinleyebilecekleri, birden fazla öğrencinin birlikte yararlanacağı şekilde planlanmış etütlerdir. Etütler program dahilinde ders öğretmenleri tarafından Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri verilir. Deneme sonuçlarına göre destek ve proje etütleri olarak iki gruba ayrılır.

4- BİREBİR DERS ETÜTLERİ

Öğrencilerimizin tam olarak anlayamadıkları konuları öğretmenlerinden tekrar dinleyebilecekleri etütlerdir. Öğrencilerimiz konu eksiklerini birebir etüt alarak tamamlamaktadırlar.

5- GRUP ETÜTLERİ

Öğrencilerimizin tam olarak anlayamadıkları konuları öğretmenlerinden maksimum 10 öğrenci beraber tekrar dinleyebilecekleri etütlerdir. Grup oluşturma kriterlerimizde öğrencilerin seviyelerinin yakın olması ve aynı konuyu tekrar istemeleri gözetilmektedir. Öğrencilerimiz konu eksiklerini grup etütleri alarak da tamamlamaktadırlar.

6- HAFTA SONU KURSLARI

Branş öğretmenlerimiz tarafından 8. Sınıf öğrencilerimize cumartesi günleri saat 10:00-13:10  arasında öğrencilerimizin konu tekrarları ve soru çözümü yapabildikleri kurslardır.

7-OLİMPİYAT GRUPLARI

Akşam etütlerinde  Biyoloji, Matematik ve Coğrafya alanlarında olimpiyat çalışmaları yapılmaktadır. Uluslararası Bilimin Temelleri Olimpiyatı(Biyoloji-Coğrafya-Matematik) ve Tübitak Matematik olimpiyatlarına hazırlıklar yapılır.

8- VELİ TOPLANTILARI

Sene boyunca toplam dört kere velilerimizle bir araya geliyoruz. Ekim ayında tanışma ve Aralık ayında ara karne toplantısı, Mart ayında sınıf öğretmenlerimizin organize ettiği veli çayı ve Mayıs ayında  ara karne toplantıları yapılmaktadır.